Podpora a pomoc

Jak nás můžete podpořit?

Kasička

Podpořte Faunapark vhozením žetonu pro projekt STROM JAKO DÚM v prodejnách TESCO

Loni díky vám získali návštěvníci dendrofon. Letos bychom rádi ukázali strom jako dům.

Naučné programy ve Faunaparku pro děti loni absolvovalo přes 2300 dětí a Faunapark navštívily tisíce návštěvníků.

Pomozme dětem a návštěvníkům Faunaparku ve Frýdku Místku poznat buk jako domov a útočiště lesní fauny. Naučnou tabuli nainstalujeme ve Faunaparku vedle nádherného exempláře buku červenolistého. Pod 16 odklopnými tabulkami objevíte detailní ilustrace a zajímavosti, které se váží k zástupcům živočišné a rostlinné říše využívající buk jako svůj domov.

Vhozením žetonu v prodejnách TESCO přispíváte k lepším znalostem o přírodě nejen u dětí, ale i dospělých.

Další informace o programu získáte na Vy rozhodujete, my pomáháme.

Darem přes darujeme.cz

Zadejte trvalý nebo jednorázový platební příkaz z účtu nebo Vaší platební karty přes darujme.cz.

Darem zde

 

Darem na náš transparentní účet

Zadejte trvalý nebo jednorázový platební příkaz na náš transparentní účet u Fio banky: 2000589256/2010 Pokud chcete vystavíme Vám i darovací certifikát

Příspěvkem do sbírkové pokladničky

Pokladničky jsou určené pro povolenou veřejnou sbírku pod Čj: MSK 120276/2017 Sp. zn.: VŽ/25836/2017/Bar 619.1 V5 k zajištění shromažďování finančních prostředků na znovuotevření a provoz Faunaparku ve Frýdku-Místku. Budování, rekonstrukce, úprava, údržba, vybavení, provozní náklady, veterinární výdaje, krmení a náklady na akce pro veřejnost konané ve Faunaparku.
Kasičky jsou umístěny ve Faunaparku a přístupné v době konání akcí.

Brigády a materiální pomoc

Vítáme jakoukoli pomoc dobrovolníků. Ve Faunaparku se může realizovat každý. Uvítáme zapálené chovatele i zahradníky. Hledáme někoho, kdo nám pomůže s obnovou rybníku. O brigádách pravidelně informujeme zde a zde Můžeme se domluvit i na individuální brigádě.

Dobrovolnictví

Jsme parta nadšenců, která již více jak osm let dělá dobrovolnicky Faunapark proto, že nás to baví.

Naplňuje nás rozdávat zdarma radost a úsměv úplně neznámým lidem.

Faunapark hledá dobrovolníky s velkým srdcem, láskou k lidem, přírodě a vztahem ke všem zvířatům.

Hledáme zkušené chovatele schopné pečovat každý den o naše převážně domácí zvířata.

Hledáme nadšené zahradníky, kteří se postarají o park, stromy, keře, bylinkové a květné zahrádky.  

Hledáme zručné údržbáře, kteří nám pomohou budovat výběhy 

Hledáme šikovné pedagogy a pomocníky, co nám pomohou s organizováním akcí pro děti a širokou veřejnost

Hledáme další dobrovolníky ochotné s námi dobrovolnicky rozvíjet Faunapark

Co nabízíme? Pobyt v úžasném prostředí Faunaparku. Partu fajn lidí, která táhne za jeden provaz. S námi se naučíte zvelebovat srdce našich nejmenších a radovat z radosti úplně cizích lidí.

Máte-li zájem rozšířit naše řady - kontaktujte nás!