Sponzoři a podporovatelé

Projekt Faunapark vznikl jedině díky Vám, podporovatelům z řad velkých i malých firem, stovkám drobných dárců a brigádníků.

Nesmírně si Vážíme Vaší pomoci a děkujeme za ní.  Díky Vám můžeme  rozdávat radost nejen našim nejmenším.

Garantujeme Vám, že každou vydělanou korunu investujeme do rozvoje Faunaparku. Podpořit nás můžete zde.

Naši největší partneři

SLEZAN HOLDING a.s.

Dlouhodobě pronajímá za 2 Kč areál parku, včetně nemovitostí (stodolu, dílničky, stotůlku, červený domeček, garáž a vrátnici).

Bez podpory společnosti SLEZAN HOLDING a.s. by nemohl být náš projekt realizovaný.

 

Statutární město Frýdek-Místek

Podpora a dotace v roce 2022

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 18. zasedání konaném dne 9.3. 2022 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

Dotace byla poskytnuta ve výši 180 000 Kč na úhradu nákladů na údržbu a provoz parku v r. 2022.

Akce a aktivity Faunaparku jsou dále podpořeny neinvestičními dotacemi statutárního města Frýdek-Místek z dotačních programů: „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ ve výši 30.000 Kč a „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ ve výši 30.000 Kč.  Akce cirkus bez šapito byla podpořena dotací 15.000 Kč. 

Podpora a dotace v roce 2021

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 14. zasedání konaném dne 16. 3. 2021 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Na Příkopě 1221, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

Dotace byla poskytnuta ve výši 180 000 Kč na úhradu nákladů na údržbu a provoz parku v r. 2021.

Akce a aktivity Faunaparku byly dále podpořeny dotací statutárního města Frýdek-Místek z dotačních programů: „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ ve výši 18.000 Kč a „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ ve výši 25.000 Kč.

Podpora a dotace v roce 2020

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 8. zasedání konaném dne 4. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku, se sídlem Horymírova 369, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

Dotace byla poskytnuta ve výši 200 000 Kč na úhradu nákladů na údržbu a provoz parku v r. 2020.

Akce a aktivity Faunaparku v roce 2020 byly dále podpořeny dotací statutárního města Frýdek-Místek z dotačních programů: „Podpora výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ ve výši 20.000 Kč a „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2020“ ve výši 25.000 Kč.

 

Tesco Stores ČR, a. s.

V rámci 10. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpořila   Tesco Stores ČR, a. s. náš projekt STROM JAKO DŮM. Díky tomuto projektu můžete vidět, komu všemu slouží strom jako dům. Děkujeme.

Tesco Stores ČR, a. s. dlouhodobě podporuje Faunapark dary ve formě krmiva pro zvířátka.

V minulosti společnost  Tesco Stores ČR, a. s. v rámci  grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ podpořila naše projekty:  LAVIČKY PRO FAUNAPARK VE FRÝDKU-MÍSTKU a POSLECHNĚME SI, JAK ZNÍ LES.

V rámci 11. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme postoupili do hlasování , které proběhne 11. 7. - 7. 8. 2022 s projektem Louka základ života. Děkujeme předem za všechny Vaše žetonky. 

 

Nadace rozvoje občanské společnosti - NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti administruje grantové programy společnosti Tesco Stores ČR, a. s.   a  Plzeňský Prazdroj, a.s.

Nadace rozvoje občanské společnosti jako jedna z nejstabilnějších nadací existuje od roku 1993 a patří mezi nejstarší a největší neziskové organizace v České republice. Dlouhodobým posláním NROS je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Za dobu své činnosti úspěšně podpořila více než 8 000 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun.

 

Frýdecká skládka, a.s.

Náš partner v oblasti třídění odpadů a předcházení vzniku odpadů.

 

Plzeňský Prazdroj, a.s.

Projekt "Zachraňme stodolu" Faunaparku byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje částkou 379 448 Kč. Administraci grantu skvěle zajišťuje Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

Mayr-Melnhof Holz Paskov  s.r.o.

Pila Paskov věnovala desky a latě na opravu střechy stodoly, podium ve stodole a lavičky.

 

Řeznictví H+H, s.r.o.

Darovalo 50.000 Kč na vybudování nových výběhů pro zvířata. Dále dlouhodobě dodává zdarma klobásky a párky na občerstvení brigádníků.

 

WWW design - internetové prezentace na míru

Vytvořil pro Faunapark tutu internetovou prezentaci.

 

Lašská pekárna s.r.o.

Lašská pekárna dodává Faunaparku pravý Lašský chléb, který vydrží dokud se celý nesní.

 

LINET spol. s r.o.

LINET spol. s r.o. podporuje Faunapark.

 

Heimstaden Czech s.r.o.

Díky programu HEIMSTADEN Klientský grant 2021 lépe uvidíte na naše představení. Společně s dobrovolníky vybudujeme ve Faunaparku venkovní podium.

 

GALA-DŘEVO, s.r.o.

Díky podpoře společnosti GALA-DŘEVO, s.r.o. Faunapark vybudoval ubikace pro zvířata.

 

EKO-KOM a.s.

Dodal za podpory Frýdecká skládka a.s.  Ekologické hnízdo a vláček.

 

C2Net s.r.o.

Dodává optické připojení do internetu Faunaparku zdarma.

 

Juta Agency s.r.o.

Dlouhodobě podporuje Faunapark formou dodávání mobilních toalet ve Faunaparku.

 

Pila Mališ Pržno

Podpořila projekt vybudování nových výběhů pro zvířata slevou za materiál.

 

JK ANIMALS s.r.o.

Hlavní sponzor psích dnů ve Faunaparku.

 

KSK - Klíčová služba Kohut

O desítky zámků a klíčů ve Faunaparku se dlouhodobě stará KSK - Klíčová služba Kohut Novodvorská 3052, Frýdek-Místek